Segíts, és nyerj egy iPhone 13-at! – Játékszabályzat

Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

A Nevetnikék Alapítvány 2021. december 1. napjától 2021. december 15. napjáig zajló online adománygyűjtő nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A játék elnevezése, szervezője, lebonyolítója:

A promóciós játék elnevezése: Segíts, és nyerj egy iPhone 13-at!

A Játék szervezője: Nevetnikék Alapítvány,

Székhely: 7624 Pécs, Rókus u. 5/a; adószám: 18504688-1-02; nyilvántartási szám: 01-01-0011718; képviseli: Kőműves Glória kuratóriumi elnök.

2) A játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, a következő kivétellel: a Játékból ki vannak zárva az Alapítvány képviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A játék időtartama:

A játék 2021. december 1. napjától 2021. december 15. napjáig tart.

4) A játék menete:

A Játékban mindenki részt vesz, aki a Játék időtartama alatt a https://nevetnikek.hu/nyeremenyjatek/ vagy a https://forms.gle/Nys3oXZRv6m7MUyQ7 weboldalakon található űrlapot a hozzá tartozó szabályzatnak megfelelően kitölti és elküldi, majd átutalja a felajánlott összeget. A játékosok, akik jelentkeznek a játékra, elfogadják a jelen játékszabályzatot.

A Szervező a résztvevő játékosok közül székhelyén egy véletlenszámgenerátorral, a beérkezett utalások alapján, a véletlenszerűség elvének megfelelően sorsolja ki a nyertest. A randomgenerátor függvényre semmilyen felhasználónak nincs befolyása.

A nyertest az űrlap kitöltése során megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti Szervező a nyeremény sorsolásától számított 2 naptári napon belül. Amennyiben a nyertes a Szervező megkeresésére 2 naptári napon belül nem reagál, úgy telefonon próbálja meg felvenni vele a kapcsolatot.

Amennyiben a sorsolás nyertese nem kívánja igénybe venni nyereményét vagy Szervező második megkeresésére 2 naptári napon belül nem reagál, abban az esetben Szervező újabb sorsolást bonyolít le a jelen szabályzat szerint, amelynek időpontjáról értesíti a játék résztvevőit.

5) Eredményhirdetés, a játék nyereménye:

A nyeremény egy iPhone 13 (128 GB) mobiltelefon, éjfekete színben.

6) A nyertesek értesítése:

A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a Szervező Facebook oldalán és weblapján. A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

7) Nyeremény átruházása

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

8) Adózási kérdések

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

9) Adatkezelés

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a weboldalon közzétett, a https://nevetnikek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

10) Vegyes rendelkezések

A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz az alábbi e-mail címen tehető meg: info@nevetnikek.hu

2021. november 30.

Nevetnikék Alapítvány