A Nevetnikék Alapítvány Modellje

Célunk, hogy önkéntesprogramunkkal hathatós segítséget nyújtsunk a klinikán kezelt gyermekeknek, szüleiknek, és az ott dolgozó személyzetnek. A kórházlátogatás, mesefalfestés, és kincsesláda-projekten keresztül a játékkészítés együttesen mozdítja előre e célokat. Az alábbiakban szeretnénk kiemelni a Pécsi Gyermekklinikán elsőként elindított projektünk szakmai irányelveit.

A kórházlátogató projekt során az előképzési rendszert (személyes interjú, munkaalkalmassági pszichológiai teszt, 3 hospitálás, kommunikációs tréning, módszertani alapképzés, online teszt, bemutató foglalkozás) sikeresen teljesítő önkéntesek alapvető szabályok, módszerek, szakmai irányelvek ismeretében érkeznek az adott kórházi gyermekosztályra.

Havi beosztás alapján, mindig párban dolgoznak. A foglalkozás előtt minden esetben a nővérektől tudnak tájékoztatást kérni, hogy azon a napon hányan vannak bent az osztályon, milyen korúak, milyen állapotban vannak a gyerekek. Az ápoló személyzettől kapott információ alapján az önkéntesek egyeztetik, hogy milyen programmal készülnek a gyerekeknek, ehhez milyen kellékre van szükségük. Játékos eszközök széles kínálatából választhatnak, - a dekorgumitól a bábon át egészen a bűvész kellékekig – amelyek minden gyerekosztályon rendelkezésre állnak.

A kórházlátogató önkéntesek kézműveskednek, báboznak, mesélnek, bűvészkednek, zenélnek, társasoznak, énekelnek, ha kell, még szívószáldudát is fújnak. Kommunikációs játékokkal készülnek a kórházban tartózkodó kis betegek számára, akik olykor elég messziről is érkezhetnek, mivel a Pécsi Gyermekklinika régiós kórház. Mindezen tevékenységeket csoportfoglalkozásba ágyazva teszik, hiszen a gyerekeket összekovácsolja a közös játékélmény. Azokra a gyermekekre külön figyelmet fordítanak, akiket nem látogatnak különböző okokból kifolyólag, hiszen a  program egyik fő célkitűzése a hospitalizáció elleni küzdelem.

A kórházi élményprogramok egymásra épülnek, a krónikus beteg gyerekeknek az állandóság biztosítása fontos, így ugyanazok az önkéntesek foglalkoznak velük hosszú időn át, hogy hozzájuk szorosabban tudjanak kötődni. Az önkéntesek a foglalkozásokat egymásra építik, így változatosságot nyújtanak minden bent tartózkodó gyermek számára, azoknak is, akik csak rövid ideig vannak bent, azoknak is, akik akár hetekig.

A kórházlátogató projekt és ezzel együtt a programban dolgozó önkéntesek célja, hogy a bent tartózkodó gyerekek figyelmét eltereljék, a beteg szerepből kizökkentsék őket. Ha egy gyereknek kórházba kell mennie, azaz egész család számára ijesztő, stresszel járó állapotot idézhet elő. Az önkéntesek ezt az állapotot igyekeznek pozitívra formálni, hiszen a gyerekek kórházi kezeléshez való viszonyát alapvetően meghatározhatják korábbi tapasztalataik, amelyeket később akár ők maguk adnak tovább saját gyermekeiknek. Ezért kiemelt fontossággal bír az önkéntesek jelenléte a kórházi osztályokon, hiszen a folyamatos, rendszeres, egymásra épülő foglalkozások segítik a kórházban tartózkodó betegek testi-, érzelmi fejlődését, szemléletformáló hatása hozzájárul egészséges személyiségfejlődésükhöz.

Az önkéntesek mentális egészsége prioritást élvez, így évente min. 3 alkalommal szupervízión és/vagy esetmegbeszélő csoporton vesznek részt, amelyet pszichológus szakemberek vezetnek, igény esetén gyászcsoportot szervezünk.

A kórházlátogató programban maradó önkéntesek további szakmai továbbképzéseken vesznek részt, csecsemőképzésen és orvosi-pszichológiai képzéseken. Fontos, hogy az önkéntesek ki tudják bontakoztatni azt a módszertani területet, amely igazán érdekli őket, így folyamatos fejlődést biztosítva válaszhatnak kézműves, bábos, mesemondó, zenés, bűvész, társasjáték, ukulele alap-és mesterképzések közül. Azon gyermekkórházakkal, kórházi gyermekosztályokkal tudjuk megvalósítani komplex programjainkat, melyek hasonló szakmai elveket vallanak.

Szakmai irányelvek:

-      Hospitalizáció csökkentése: a hosszabb kórházi tartózkodás következtében kialakuló lelki károsodás fellépésének lassítása, csökkentése az önkéntesek érzelmi támogatása és folyamatos jelenléte által, a kifejezetten erre irányuló módszertan használatával. Ezért kiemelt figyelemben részesítjük a kisebb gyermekeket − különös tekintettel a csecsemőkre ‒ és a krónikus betegeket.

-      Érzelmi stabilitás biztosítása: a hospitalizáció elkerülésének egyik elengedhetetlen feltétele, hogy mindezt a gyermekek számára meghatározott, állandó, szűk számú kötődési személyen keresztül tudjuk elérni. Mivel több önkéntes által tudjuk a folyamatos foglalkozásokat biztosítani, ezért a segítők közti folyamatos kommunikációval, a foglalkozások egymásra építésével, és egy folytonos munka felépítésével tudjuk az állandóság és stabilitás érzését létrehozni.

-      Pszichés biztonság megvalósítása: a gyermekek érzelmi kiszolgáltatottsága a helyzetből fakadóan magas. Biztonságuk megóvását a feladatra jelentkező önkéntesek alkalmassági szűrésével, kommunikációs felkészítésével, valamint egészségügyi és pszichológiai alapismeretek átadásával tudjuk megvalósítani. A szűrésben pszichológus és pedagógus szakemberek vesznek részt, a team pedig teszt és több hónapos megfigyelés alapján állapítja meg az alkalmasságot.

Az önkéntesek a továbbiakban is folyamatos fejlesztésekben, szupervíziókon vesznek részt. Folyamatos jelenlét biztosítása: a fent említett irányelvek kiegészítik a rendszeres jelenlétet, egyik irányelv a másik nélkül nem megvalósítható. Az önkéntesek a kórházi foglalkozásokat egymásra építik, hogy a gyermekek érzelmi stabilitását, pszichés biztonságát növeljék, a hospitalizáció okozta ártalmakat csökkentsék. A kórházban tartózkodó beteg gyermekek érzelmi-, értelmi fejlődésének elősegítése a mindennapos foglalkozások által valósíthatók meg, amelyek bent tartózkodási időtől függetlenek, hiszen egy nap a kórházban is lehet traumatikus élmény. Az élményprogramok közötti információáramlást az önkéntesek segítik és adjáktovább.